ลงประกาศเมื่อ: 22 ก.ย. 2015 16:48:01

จอมปาดควรระวัง อันตรายกว่าที่คิด

รถจักรยานยนต์ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเดินทางขณะจราจรติดขัด สามารถลัดเลาะไปตามช่องแคบๆ ระหว่างรถยนต์ได้ง่ายดาย แต่ในความสะดวกนั้นบางครั้งอาจต้องใช้การขับขี่ลักษณะซอกแซกไป-มาหรือบางคันอาจเป็น "จอมปาด" ทั้งตัดหน้ารถที่ร่วมใช้ถนนด้วยกัน จนบางครั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และผลที่ตามมาอาจถึงขั้นเสียชีวิตหรืออาจเกิดการทะเลาะวิวาทได้อีกด้วย... อ่านต่อ


แก้ไขประกาศเมื่อ: 22 ก.ย. 2015 16:48:01