ลงประกาศเมื่อ: 26 ม.ค. 2017 18:01:32

ลงโฆษณา facebook ads เข้าถึงผู้คนมากขึ้นได้ง่ายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ลงโฆษณา facebook ads คุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และข้อมูลติดต่อได้ รูปแบบโฆษณาของคุณจะเด่นสะดุดตา มีความยืดหยุ่น และใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกประเภท

รวมถึงการเชื่อมต่อทุกความเร็ว และเครื่องมือการรายงานผลโฆษณาจะแสดงให้คุณเห็นว่าโฆษณาของคุณส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไรด้วยรายงานที่อ่านเข้าใจง่าย


แก้ไขประกาศเมื่อ: 26 ม.ค. 2017 18:01:32